KaHR-31DM-1401

Logo_EU.jpg           KaHR.jpg       Logo SIEA_1.jpg

 www.economy.gov.sk                                                                                        www.siea.sk      

 

 „Investícia do Vašej budúcnosti“ 

 Názov projektu: Skvalitnenie služieb rozšírením a modernizáciou vybavenia
Kód projektu: 25130120301
Miesto realizácie: Krušetnica 238, 02954 Krušetnica, Žilinský kraj, Stredné Slovensko

Názov prijímateľa: Miroslav Florek
Sídlo prijímateľa: Krušetnica 181, 02954 Krušetnica

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Číslo výzvy: KaHR-31DM-1401
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 3: Cestovný ruch
Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja


Celkové investičné výdavky: 243 519,65 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 168 298,41 €
Začatie projektu: 28.07.2015
Ukončenie projektu: 31.10.2015


Aktivity projektu:
1. Modernizácia ubytovania v Penzióne Pohoda Krušetnica
2. Rozšírenie poskytovaných služieb o detský snow-park
3. Skvalitnenie služieb prostredníctvom 2 bowlingových dráh

Prínosy realizácie:

  • vznik 2 novovytvorených pracovných miest (z toho 2 miesta pre mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov), udržané počas realizácie projektu a aj v období 3 rokov po ukončení realizácie projektu, čím sa prispeje k znižovaniu nezamestnanosti v regióne a k tvorbe sociálnych istôt pre zamestnancov
  • zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu na Strednom Slovensku prostredníctvom modernizácie, skvalitnenia a rozšírenia existujúcich služieb cestovného ruchu,
  • vytvorenie potenciálu pre zvýšenie počtu nových návštevníkov (domácich aj zahraničných) s reálnym prínosom k miestnej ekonomike a sociálnym pomerom obyvateľstva


Ciele:


Hlavný cieľ projektu:

„Podporiť konkurencieschopnosť strediska SKI Krušetnica zvýšením kvality ubytovania a rozšírením a skvalitnením poskytovaných služieb s celoročným využitím,“ v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - vytváranie podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.


Špecifické ciele projektu:

„Zvýšiť kvalitu služieb cestovného ruchu modernizáciou a rozšírením športových prvkov s celosezónnym využitím,” v rámci väzby na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)


„Zvýšiť kvalitu ubytovacích služieb zvýšením štandardu ubytovania s cieľom predĺžiť dĺžku pobytu turistov,” v rámci väzby na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)


„Vytvoriť trvalo udržateľné pracovné pozície v oblasti služieb cestovného ruchu,” v rámci väzby na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)

 

Fotodokumentácia z realizácie projektu:

Modernizácia ubytovania v Penzióne Pohoda Krušetnica

IMG_20150916_172754_1.jpg DSCF0105.JPG

Rozšírenie poskytovaných služieb o detský snow-park

12483019_10201104940381876_1410244394_o.jpg.large.jpg image_bfab66a3456a1013885846fbcb148963638fcf9a59f3ccffcf50ff7953e8fcb4_V.jpg.large.jpg

image_9ceb16fe466569a93f0a1e70e91018af61e0f59962c51f2025648a4b0c96ab76_V.jpg.large.jpg

Skvalitnenie služieb prostredníctvom 2 bowlingových dráh

IMG_20151021_140421.jpg   IMG_8760.JPG.large.jpg

 

”magické miesto oddychu a harmónie...   „

Penzión POHODA Krušetnica